الکتروموتور دالاندر ATB Sever

الکتروموتور دالاندر ATB Sever

IEC 60034-1

استاندارد

squirrel cage ,

نوع روتور

0.6 to 4800 Kw

توان

50 Hz , 60 Hz

فرکانس

56 to 710

سایز بدنه

2 , 4 , 6 , 8

تعدادپل

IP 55

درجه حفاظت

CACA, CACW, TEFC, Open Vent

خنک کاری

  IM B3, B5, V1

تیپ ها