الکتروموتور ضدانفجار
ATB Sever

الکتروموتور ضد انفجار ATBSever

تیپ

  Safe Area / Ex e, Ex n, EX p, Ex d, Ex de

توان

up to 25 MW

سایز بدنه

  up to 1700

دامنه حفاظت

  IP 23, IP 55 and higher

کلاس حرارتی

  155 (F), 180 (H)

روش خنک کاری

Open Vent, TEFC, CACA, CACW, TEWJ