الکتروموتور معمولی VEM

 • الکتروموتورقفس سنجابی
 • دائم کار
 • تهویه با پروانه
 • کلاس حرارتی: F
 • فرکانس: 50Hz
 • الکتروموتور تک فاز و سه فاز
 • الکتروموتور بدنه آلومینیوم و چدن
 • سایز فریم: 56 تا 315
 • قدرت خروجی: 0.06 تا 132 کیلووات
 • استاندارد IEC60034-30:
 • سرعت (دور در دقیقه): 3000 ,1500 ,1000 ,750
 • نوع حفاظت IP55, IP56: