روش جمع آوری سطحی روغن توسط اسکیمر، ساده ترین و مؤثرترین راه برای جداسازی روغن، گریس و سایرهیدروکربنها از آب می باشد. اسکیمرها قادر به جداسازی روغن و افزایش درجه خلوص آب درحد مطلوب هستند. اگرچه اسکیمرها می توانند قسمت اعظم روغن را بدون استفاده از روشهای تکمیلی و پر هزینه جداسازی نظیرکوالسرها،فیلترهای غشایی و روشهای شیمیایی از آب جدا نمایند، ولی در صورت نیاز به درجه خلوص بالا و استفاده از روشهای مذکور، به کارگیری اسکیمر در جداسازی اولیه روغن از آب ، جهت افزایش عمر فیلترها و سهولت فرایند پیشنهاد می شود.

در بسیاری از کارخانجات و صنایع کوچک و بزرگ )همانند پالایشگاه ، پتروشیمی ،کارخانه های فولاد سازیو…( بر اثر کارکرد مداوم احتمال مخلوط شدن آب و مواد نفتی بسیار زیاد است. لذا برای جداسازی (تفکیک)روغنهای سطحی از آب, از تکنولوژی بنام اسکیمر که با روشهای ) suction قیفی( ، Rope mop skimmer و نسبت به شرایط کاری و محیط تولید می گردد.

شرح دستگاه

روغنی که به صورت یک لایه بر روی سطح آب و مخازن جمع می شود را می توان توسط دستگاه بازیافت ROP MOP روغن در بازه های زمانی دقیق حذف نمود .عملکرد این دستگاه بر مبنای قانون کمربند جاذب(adsorbent belt principle) می باشد که هدف آن بازیافت روغن از سطح آب است.این سیستم ضرورتاً از جاذب هایی از جنس فیبر هیدروفوبیک تشکیل می شود، همچنین ماشین تمیز کننده ای وجود دارد که روغنهای جذب شده را از طناب می چلاند. این جاذب متشکل از نوارهای باریک زیادی است تا بتوان بالاترین سطح تماس با هیدروکربن را فراهم نمود. سطح روغنی فیبرها در برابر آب مقاوم است (ضد آب). فیبرهایی که از آن ها به منظور ساختن جاذب استفاده می شود، حتی بعد از گذشت مدت زمان طولانی، خصوصیات اولیه خود را حفظ می کنند . این جاذب ها بر روی سطح آب های آلوده به هیدروکربن , غوطه ور هستند؛ طناب از طریق یک حرکت دوره ای از آب به سمت تجهیز بازیافت حرکت می کند و در آنجا محتوای هیدروکربن موجود در جاذب ها درون غلتک ها چلانده می شوند و در محفظه نگهدارنده جمع می شوند. پس از آنکه هیدروکربن ها چلانده شدند، طناب مجددا در آب آلوده به روغن غوطه ور می شود تا یک چرخه دیگر در سیستم فیزیکی بازیافت هیدروکربن ها انجام شود.از این روش می توان در سطح دریا ، درون مخازن و هر جایی که نفت ، روغن و سوخت وجود داشته باشنداستفاده نمود.

شرکت مهندسی توان گستر آرمانی به عنوان طراح ، سازنده تجهیز فوق امید دارد با اتکا بر دانش مدیران و کارکنان آن از نظر فنی و اقتصادی، خدمات قابل توجهی را به همکاران و هم میهنان ارائه نماید.