کوپلینگ

کوپلینگ وسیله ای برای هم محور کردن موتور و شفت پمپ می باشد کوپلنگ ها در حقیقت برای موتورهای سانتری فیوژپمپ های سانتری فیوژ پمپ کلوز(pomp close)که شفت و موتور به صورت کسری قرار دارد توسط کوپلینگ متصل می باشد

کوپلینگ ها حرکت دورانی موتوررا به شفت پمپ منتقل کرده و باعث چرخش شفت و پروانه می شود،قبل اتصال کوپلینگ شفت پمپ و موتور را باید از هم محور بودن این دو اطمینان حاصل کرد.

Chain Coupling کوپلینگ زنجیری

کوپلینگ به چند دسته مختلف تقسیم می شود:

1. کوپلینگ های solid یا ریجید کوپلینگ Rigid

2. کوپلینگ های Flexible یا انعطافی

3. کوپلینگ های مفصلی

4. کوپلینگ های قابل انعطاف

5. کوپلینگ های سه تکه ای برای محورهای موازی باتحمل گشتاور بالا تقسیم می شود

از کوپلینگ های solid در مواقعی استفاده می شود که هم راستای دو محور باشد از این نوع کوپلینگ استغاده می شود

کوپلینگ های انعطاف پذیر تا حدی می توانند ناهم محوری بین موتور و پمپ راجبران کند

هم راستا نبودن محور به روش های مختلف ایجاد می شود.

1. عدم هم راستایی محور به صورت موازی نبودن و در یک راستا نبودن ایجاد می شود و هنگامی که صفحه های کوپلینگ در مقابل هم باشند ولی شفت های پمپ و موتور موازی و در یک ارتفاع نباشند اتفاق می افتد

2. عدم هم راستایی زاویه ای در زمانی اتفاق می افتد که شفت پمپ و موتور در یک راستا و در یک ارتفاع باشد ولی صفحه کوپلینگ از بالا یکسان نبود اتفاق می افتد

3. درحالتی که هیچ یک از صفحه و شفت در یک راستا و ارتفاع نباشد.

کوپلینگ های solid :

کوپلینگ های فلنج دار این نوع کوپلینگ ها از دو صفحه تشکیل شده یک صفحه ی آن به شفت پمپ و صفحه دیگر به موتور به وسیله پیچ و مهره اتصال داده می شوند

نوع دیگر آن از دو نیم استوانه تشکیل شده است و توسط پیچ و مهره به هم متصل می شوند(نوع دیگر آن از دو نیم استوانه تشکیل شده و توسط پیچ و مهره به هم متصل می شوند)

rotex_coupling_1 کوپلینگ روتکس

کوپلینگ های انعطاف پذیر به دو دسته تقسیم می شوند:

1.کوپلینگ های انعطاف پذیر مکانیکی

2. کوپلینگ های انعطاف پذیر متریالmaterial

کوپلینگ های انعطافی دنده ای (gear coupling ):

کوپلینگ های انعطافی دنده ای (gear coupling ) به این صورت نصب می گردد که برروی موتور و شفت دوتوپی نصب شده که لبه های آن دندانه دار است و این دنده ها توسط بوش دنده ای که می تواند یک تکه یا دو تکه باشند به هم متصل می شوند دندانه های داخلی با دندانه های بوش درگیر شده که این امر باعث انتقال گشتاور می شود

کوپلینگ های فنری(کوپلینگ های انعطاف پذیر فنری):

کوپلینگ های فنری(کوپلینگ های انعطاف پذیر فنری) از دو طریق تشکیل شده که برروی آن شیارهای افقی وجود دارد که یکی برروی شفت پمپ . دیگری برروی شفت الکترو موتور نصب می شود این دو صفحه توسط یک فنر به هم دیگر وصل می شوند و کوپل توسط این فنر منتقل می شود و یک درپوش این فنر را می پوشاند که این امر

باعث جلوگیری از جدا شدن فنر می شود و بیشتر دلیل این مدل نبودن روغن و گیریس در منبع می باشد در صورتی که روغن در منبع وجود نداشته باشد باشد باعث شکستن کوپلینگ می شود

CHAIN۱ کوپلینگ

کوپلینگ های زنجیری:

کوپلینگ های زنجیری که توسط زنجیر به همدیگر متصل می شوند و نیرو توسط زنجیر منتقل می شود

کوپلینگ های متریالی:

کوپلینگ هایی هستند که به خاطر موادی که در آن استفاده شده از انعطاف بالایی برخوردارند که جنس داخلی آن از فلز یا پلاستیک می باشد