کوپلینگ بیپکس BIPEX

این كوپلینگ مطابق طرح بیپکس شركت FLENDER آلمان است.جنس كوپلینگ بیپکس BIPEX از چدن مرغوب تهیه شده و رابط میانی (spider)  آن نیز از مواد مرغوب پلی یورتان (TPU) تولید میگردد.

 

این کوپلینگ ها نسبت به اندازه کوپک و وزن کم ، گشتاور بالایی را تحمل می کنند و برای جذب ارتعاشات و شوکهای سیستم عالی هستند . از خصوصیات رابط های آن کار کردن در دمای 40- تا 90 درجه در حالت عادی و دمای 50- تا 120 درجه در زمان های کوتاه است . این مواد در روغن و مواد نفتی به خوبی کار کرده و برای محیط های پرمسیر و شرجی نیز ایده آل هستند .

کوپلینگ بیپکس BIPEXانتخاب كوپلینگ بیپکس BIPEX

برای انتخاب کوپلینگ از فرمول های زیر استفاده میشود :

[TS (n.m)=9550[p(kw)/n(1/min)

در این فرمول  p توان مونور برحسب کیلووات و n دور موتور است که پس از قرار دادن در رابطه ، (Ts) گشتاور موتور بر حسب نیوتن در متر محاسبه شده است .

مثال محاسبه :

توان خروجی موتور = 104 کیلووات

تعداد دوران موتور = 1750 دور

گشتاور موتور :

TN = 9550(104/1750) = 568

سایز کوپلینگ انتخابی : 162

كوپلینگ بیپکس BIPEX 2

Smm Lmm  قطر نافی قطربزرگdamm  سایز
d2 d1
18 35 68 54 72 72
21 40 76 64 84 84
24 50 90 72 97 97
27 60 100 82 112 112
27 65 110 94 127 127
31 75 126 100 142 142
36 80 134 110 162 162
42 90 152 126 182 182

جدول مشخصات فنی :

دور مجاز1/min گشتاورN.m  قطر نافی قطربزرگdamm  سایز
D2 D1
5000 52 42 32 72 72
5000 90 48 38 84 84
5000 155 50 42 97 97
5000 250 60 48 112 112
5000 385 65 55 127 127
4900 560 75 60 142 142
4200 875 80 75 162 162
3800 1225 90 75 182 182