کوپلینگ روتکس ROTEX

کوپلینگ روتکس - شرکت توان گستر آرمانی - کوپینگ rotex
_ کوپلینگ روتکس مطابق طرح ROTEX (شرکت KTR ) آلمان است .

_جنس کوپلینگ از چدن مرغوب تهیه شده و تمام قسمت های آن ماشینکاری میشود که در دورهای بالا به سیستم ارتعاش نمیدهد . رابط میانی ) (Spider از مواد مرغوب پلی پورتان (TPU) تولید می گردد .

_این کوپلینگ ها نسبت به اندازه کوچک و وزن کم ، گشتاور بالایی را تحمل می کنند و برای جذب ارتعاشات و شوک های سیستم ایده آل هستند . از خصوصیات رابط های آن کار کردن در دمای بین 40- تا 90 درجه در حالت عادی و دمای 50- تا 120 درجه در زمان کوتاه است . این مواد در روغن و مواد نفتی به خوبی کار کرده و برای محیط های گرمسیری و شرجی ایده آل هستند .

انتخاب کوپلینگRotex Coupling - کوپلینگ روتکس - شرکت توان گستر آرمانی

برای انتخاب کوپلینگ از فرمول های زیر استفاده می شود :

TS(n.m)=9550*[P(kw)/n(1/min)]

در این فرمول p توان موتور برحسب کیلووات و n دور موتور است که پس از قرار دادن در رابطه ، (Ts) گشتاور موتور بر حسب نیوتن متر محاسبه شده و در ادامه از جداول ، فاکتور دما (دمای محیط کار) و فرکانس تعداد استارت ( تعداد دفعات روشن شدن در ساعت) St و Sz را حوانده و در رابطه زیر استفاده میکنیم :

T total = Ts * St * Sz

T total حاصل را در جدول انتخاب کوپلینگ روتکس برده و کوپلینگ خود را انتخاب نمایید ، توجه داشته باشید که قطر شفت شما باید در رنج کوپلینگ انتخاب شده باشد ، در غیر اینصورت باید از یک سایز بالاتر استفاده نمایید .

جدول انتخاب کوپلینگ SELECTION COUPLING                                                     
دور ماکزیممMax Speed1/min گشتاور ماکزیممMax TorqueN.m گشتاور(T total)N.m شفتBore diametermm قطر بزرگDHmm
19000 11 5.5 6-16 30
19000 15 7.5 6-24 40
14000 52 26 9-24 54
11800 141 70 10-28 65
9500 283 142 12-40 82
8000 395 198 14-45 95
7100 460 230 15-52 105
6300 590 295 20-60 120
5600 830 415 20-70 135
4750 1755 877 30-80 160
3750 3775 1780 40-97 200
3350 4900 2450 50-115 225
3000 7120 3560 60-125 255
2650 9870 4935 60-145 290
2360 12700 6345 60-160 320

 

جدول فاکتور دما SERVICE FACTOR St FOR TEMPERATURE
80+ +60 +40 -30 ~ +30 دمای کاریtemperature
1.8 1.4 1.2 1.0 St

 

جدول فاکتور دما SERVICE FACTOR St FOR TEMPERATURE
800 400 200 100 روشن شدن در ساعتStarting frequency/h
1.8 1.4 1.2 1.0 Sz

rotex_coupling-2مثال محاسبه :

توان خروجی موتور = 104 کیلووات

تعداد دوران موتور = 1750 دور در دقیقه

گشتاور موتور : Ts=9550(104/1750)=568

فرکانس استارت : 6 بار در ساعت

دمای محیط کار : 60 درجه سانتی گراد

Ttotal  :796=1*1.4*568

سایز کوپلینگ انتخابی : 160

N L D DH SIZE
35 30 30 30
20 66 40 40 40
24 78 40 54 54
28 90 48 65 65
37 112 66 80 80
40 122 75 95 95
47 136 85 105 105
52 159 98 120 120
61 182 115 135 135
70 215 135 160 160
81 245 160 200 200
89 270 180 225 225
96 295 200 255 255
112 340 230 290 290
124 375 255 320 320