کوپلینگ میل پینی RUPEX

کوپلینگ میل پینی RUPEX - توان گستر آرمانی - کوپلینگ روپکس

کوپلینگ میل پینی RUPEX دارای سایز های مختلفی بوده که می توان آنها را در سرعت های بالا و همچنین انتقال گشتاور های بالا تا حدود 270000 N.m استفاده نمود .

_ این کوپلینگ ها از دو بخش بدنه چدنی از جنس چدن خاکستر و بخش دیگر شامل پیچ های فولادی و ضربه گیر های انعطاف پذیر از جنس لاستیک که ضربه گیر ها اطراف پیچ ها قرار دارند ساخته شده اند .

_ به علت شکل بشکه ای ضربه گیر ها ی کوپلینگ میل پینی RUPEX   ، هر کدام قابلیت جابجایی در سوراخ خود را دارند و به همین دلیل شفت می تواند در صورت نیاز در جهات زاویه ای ، شعاعی و محوری جابجا شده و بالانس گرد .

 

کوپلینگ میل پینی RUPEX - توان گستر آرمانی - کوپلینگ روپکسانتخاب کوپلینگ مدل میل پینی RUPEX

برای انتخاب کوپلینگ از فرمول زیر استفاده می شود :

[T(n.m)=9550*[p(kw)/n(1/min)

در این فرمول p توان موتور بر حسب کیلووات و n دور موتور می باشد که پس از قرار دادن در رابطه ، (T) گشتاور موتور بر حسب نیوتن متر محاسبه می گردد .

T حاصل را در جدول انتخاب کوپلینگ برده و کوپلینگ خود را انتخاب نمایید . توجه داشته باشید که قطر شفت شما باید در رنج کوپلینگ انتخاب شده باشد ، در غیر این صورت باید از یک سایز بالاتر استفاده نمایید .

L(mm) D(mm) DH(mm) SIZE(mm)
165 128 198 198 185 140 228 228 205 160 252 252 226 175 285 285 256 192 320 320 286 210 360 360 326 230 400 400 367 260 450 450 407 290 500 500 448 320 560 560 488 355 630 630 529 385 710 710 589 420 800 800 650 465 900 900 710 515 1000 1000 771 560 1120 1120

مثال محاسبه :RUPEX3

توان خروجی موتور : 500 کیلووات

تعداد دوران موتور : 1750 دور در دقیقه

گشتاور موتور : T=9550(500/1750)=2730

سایز کوپلینگ انتخابی : 252

 

جدول انتخاب کوپلینگ COUPLING SELECTION                                              
دور ماکزیممMax Speed1/min گشتاورTN.m ماکزیمم قطر شافتBore Diametermm سایزSIZE
3750 1300 70 198
3300 2200 80 228
3000 2750 90 252
2650 4300 100 285
2350 5500 110 320
2100 7800 120 360
2050 12500 140 400
1800 18500 160 450
1600 25000 180 500
1450 39000 200 560
1280 52000 220 630
1150 84000 240 710
1000 110000 260 800
900 150000 290 900
810 195000 320 1000
700 270000 350 1120