الکتروموتور آسنکرون:

 موتورهای سنکرون دسته ای از موتورهای الکتریکی هستند که روتور(قسمت دوار) در آن ها با سرعت ثابتی می چرخد. البته ثابت به این معنی که در صورت تغییر میزان بار مکانیکی روی شفت، سرعت موتور تغییر نخواهد کرد و اگر بخواهیم سرعت موتور را تغییر دهیم می بایست فرکانس تغذیه ی آن را تغییر دهیم. روش دیگر برای تعیین سرعت چرخش روتور، تغییر تعداد قطب هاست. البته تعداد قطب ها جزو ویژگی های ذاتی موتور بوده و در زمان ساخت با توجه به نوع به نوع سیم پیچی استاتور مشخص می شود. نوع خاصی از موتورها به نام موتور دالاندر وجود دارند که تعداد قطب های آن در حین استفاده، بین 2 قطب یا 4 قطب قابل تغییر است. در موتور های سنکرون سرعت از این رابطه بدست می آید: Ns=120*f/p که در این رابطه Ns سرعت سنکرون یا همان سرعت چرخش روتور بر حسب دور در دقیقه، f فرکانس تغذیه موتور بر حسب هرتز و p تعداد قطب های موتور است در موتورهای سنکرون سیم پیچی روتور با ولتاژ مستقیم تغذیه می شود.

برای راه اندازی موتورهای سنکرون ابتدا توسط یک وسیله ثانویه مثل موتور دیزل روتور را چرخانده و به سرعت سنکرون می رسانند،(سرعت سنکرون با توجه به تعداد قطب ها و فرکانس تغذیه مشخص می شود) سپس تغذیه آنها را وصل می کنند. “در این حالت اگر شوک بار یا بار زیادی برای موتور ایجاد شود باعث ایستادن روتور شده و ممکن است موتور بسوزد

معمولا در روتور موتورهای سنکرون علاوه بر آهن ربا حلقه های اتصال کوتاه نیز وجود دارد (مانند موتور های روتور قفسی).این حلقه ها باعث میشود تا در لحظه راه اندازی سرعت روتور به سرعت سنکرون نزدیک شود و سپس به سرعت سنکرون برسد.”این حلقه ها علاوه بر راه اندازی باعث مقاومت بیشتر موتور در برابر شوک بار و بار اضافی میشود

 مزایای موتور سنکرون:

·        این موتور دارای ضریب قدرت مناسب و قابل تنظیم است.

·        بازده عالی دارد.

·        در مقابل نوسان ولتاژ حساسیت ندارد.

·        مکان بکار بردن آن به طور مستقیم با ولتاژ زیاد وجود دارد.

·        با تحریک مناسب هیچگونه قدرت راکتیو مصرف نمیکند و فقط قدرت اکتیو مناسب می گیرد.

·        از این موتور میتوان به عنوان مولد قدرت راکتیو برای بالا بردن ضریب قدرت خط استفاده کرد.

 معایب موتور سنکرون:

·        یک وسیله راه اندازی اولیه که موتور کمکی و غیره می باشد احتیاج دارد.

·        علاوه بر جریان متناوب برای سیم پیچ استاتور ، جریان دائم برای قطبهای آن هم مورد احتیاج است در نتیجه قیمت ماشین را نسبت به مشابه خود بالا میبرد.

·        سرعت آن ثابت است در نتیجه قابل تنظیم است.

·        نداشتن تحمل اضافه بار ( در صورتیکه خیلی زیادتر از حد مجاز به آن بار دهند میایستد و دوباره بایستی آنرا راه اندازی کرد.)