الکتروموتور معمولی WEG

  • الکتروموتور سه فاز
  • الکتروموتور بدنه چدن
  • قدرت خروجی: 0.12 تا 500 کیلووات
  • قطب (پل) ها: 2،4،6،8
  • سایز فریم: 63 تا 355
  • فرکانس: 50/60 Hz
  • کلاس حرارتی: F
  • دائم کار