اویل اسکیمر تسمه ای (Belt Oil Skimmer) 

اویل اسکیمر تسمه ای (Belt Oil Skimmer) - توان گستر آرمانی - اویل اسکیمر

اویل اسکیمر تسمه ای (Belt Oil Skimmer) از یک نوار جاذب ممتد ، شبیه تسمه نقاله تشکیل شده است و نفت را بطور فیزیکی از آب جمع آوری کرده و به داخل یک جمع کننده منتقل می نماید. نوار پس از جذب سطحی نفت ، فشرده می شوند و نفت از آن بیرون می ریزد .

این مدل با بهره گیری از بلت های پیوسته و جاروب توانایی جذب روغن از آب تا 200 گالن در ساعت را دارا می باشد . بلت ها بر روی یک سیستم موتور و قرقره قرار گرفته اند که با حرکت داخل آب آلوده ، روغن به سطح بلت ها چسبیده و بلند می شود . بعد از حرکت به سمت بالای قرقره ها ، روغن چسبیده به بلت ها بوسیله تیغه هایی که در دوطرف آنها ( جلو و عقب آنها ) قرار دارند گرفته می شود و داخل محفظه ای که زیر آنها قرار دارد می ریزد و بلت ها دوباره آماده جذب روغن می شوند .

تمامی قرقره ها دارای فلنچ هایی هستند که به بلت ها اجازه می دهند آزادانه داخل قرقره ها حرکت کنند بدون اینکه از داخل آنها خارج شوند .

اویل اسکیمر تسمه ای (Belt Oil Skimmer) - توان گستر آرمانی - اویل اسکیمر