اویل اسکیمر طنابی (Rope mop skimmer)اویل اسکیمر طنابی (Rope mop skimmer) - توان گستر آرمانی

شرح دستگاه اویل اسکیمر طنابی (Rope mop skimmer):

روغني که به صورت يک لایه بر روي سطح آب و مخازن جمع مي شود را مي توان توسط دستگاه بازيافت    ROP MOP روغن در بازه هاي زماني دقیق حذف نموده . عملکرد اویل اسکیمر طنابی (Rope mop skimmer) بر مبناي قانون کمربند جاذب (adsorbent belt principle) مي باشد که هدف آن بازيافت روغن از سطح آب است . اين سیستم ضرورتاً از جاذب هايي از جنس فیبر هیدروفوبیک تشکیل مي شود، همچنین ماشین تمیز کننده اي وجود دارد که روغنهاي جذب شده را از طناب مي چالند.

اين جاذب متشکل از نوارهاي باريک زيادي است تا بتوان بالاترين سطح تماس با هیدروکربن را فراهم نمود. سطح روغني فیبرها در برابر آب مقاوم است (ضد آب). فیبرهایی که از آن ها به منظور ساختن جاذب استفاده مي شود، حتي بعد از گذشت مدت زمان طولاني، خصوصیات اولیه خود را حفظ مي کنند . اين جاذب ها بر روي سطح آب هاي آلوده به هیدروکربن , غوطه ور هستند؛ طناب از طریق يک حرکت دوره ای از آب به سمت تجهیز بازیافت حرکت می کند و در آنجا محتوای هیدروکربن موجود در جاذب ها درون غلطک ها چلانده مي شوند و در محفظه نگهدارنده جمع مي شوند. پس از آنکه هیدروکربن ها چلانده شدند، طناب مجددا در آب آلوده به روغن غوطه ور می شود تا يک چرخه دیگر در سیستم فیزیکی بازیافت هیدروکربن ها انجام شود .

از این روش مي توان در سطح دریا ، درون مخازن و هر مکانی که نفت ، روغن و سوخت وجود داشته باشد استفاده نمود .

اویل اسکیمر طنابی (Rope mop skimmer) - توان گستر آرمانی - اویل اسکیمر

 

اجزا تشکیل دهنده :

1- الیاف mop : که از جنس poly propylene بوده و تشکیل شده از دو ماده به نام های (OLEOPHILIC ) الئوفیلیک و HYGROPHOBIC (هایگروفوبیک) می باشد .

2- طناب (Rope) : جهت تداوم و استحکام الیاف و جلوگیری از پارگی در مقابل کشش ها, الیاف poly propylene  به دور طناب تابیده و بافته می شوند.

3- جدا کننده روغن (skimmer)  : این قسمت عملا کار فشردگی روغن را توسط دو عدد غلطک و یک الکتروگیربکس به عهده دارد (که خود شامل چندین قسمت می باشد).

 

انواع mop به دو گروه تقسیم می شوند :اویل اسکیمر طنابی (Rope mop skimmer) - توان گستر آرمانی - طناب جاذب روغن

1- گروه اول جهت جذب روغنهای سبک lights oil

2- گروه دوم جهت جذب روغنهای سنگین   heavy oil

 

 

 

تجهیز بازیافت روغن که در بالای محفظه حذف روغن نصب می شود به همراه مخزن نگهدارنده از فولاد ضد زنگ ANSI 304 ساخته شده است و اصولا متشکل از دو غلطک فشرده کننده مي باشد که وظيفه حذف و جداسازی مستمر روغن و محتوای چربی آب را (از طریق چلاندن و فشرده سازی) بر عهده دارند، محفظه جمع آوری روغن بازیافت شده، ساختار پشتیبان و کلیه تجهیزات مورد نیاز برای انجام صحیح عملیات، بخش های دیگر این دستگاه هستند .

اویل اسکیمر طنابی (Rope mop skimmer) - توان گستر آرمانی - اویل اسکیمر