مهندسی معکوس

یکی از خدمات ویژه شرکت توان گستر آرمانی مهندسی معکوس گیربکس های فاقد نقشه در محل کارخانه و یا کارگاهتوان گستر آرمانی می باشد.
شرکت توان گستر آرمانی پس از مهندسی معکوس دفتر چه فنی گیربکس شامل نقشه جانمایی، نقشه ساخت قطعات و نقشه انفجاری را تهیه نموده و به مشتری تحویل می نماید.

 در صورت نیاز امکان ارائه نقشه ساخت پوسته گیربکس و طراحی قالب ریخته گری نیز میسر می باشد.

مراحل مهندسی معکوس

تهیه نقشه چرخدنده ها، ابعاد شافت ها، یاتاقان ها، خار و محاسبات مربوط به مدول نرمال، تعداد دنده، قطر دایره گام، زاویه هلیکال، زاویه فشار ، ضریب تصحیح ادندوم بر اساس نسبت تبدیل، فواصل و پهنای دنده
محاسبه مقاومت های خمشی و خستگی دنده نسبت به گشتاور و دور بر اساس پارامترهای فوق، جنس دنده و میزان سختی

 محاسبه توان قابل انتقال و ضرایب ایمنی لازم

 

 محاسبه تلرانسهای انطباقی و هندسی 
تهیه نقشه انفجاری جهت مونتاژ گیربکس